Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.

 

Με τα αρχικά Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α. αποδίδονται οι λέξεις Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου. Είναι φορέας σωματειακής μορφής, ΝΠΙΔ.

 

            Η ίδρυση του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α. έγινε το 1999 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και αντίστοιχα του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου.

 

            Το καταστατικό συνέταξε επιτροπή αποτελούμενη από τους Δικηγόρους: Γιάννη Κίτσο (πρόεδρο Δ.Σ. Πατρών), Γιάννη Παναγόπουλο (πρόεδρο Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου), Νικόλαο Ραβαζούλα, Θεόδωρο Παναγόπουλο ( μέλη των δύο Διοικήσεων), Σπύρο Τσενέ και Δημήτριο Ζηνόζη (Δικηγόρους Πατρών), και Δημήτριο Αλεβίζο (Δικηγόρο Αιγίου).

 

            Υπήρξε ουσιαστική η συμβολή του εισηγητή κ. Δημητρίου Ζηνόζη επίτιμου Δικηγόρου σήμερα και πρώην προέδρου για πολλά χρόνια του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αλλά και του πρώην Ταμείου Προνοίας 1983 -1985.

 

            Το καταστατικό ενεκρίθη με την 398/29-04-1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σωματείων με Α.Μ. 2063/1999 .

 

            Το έτος 2001 έγινε τροποποίηση άρθρων του καταστατικού με κύριο στόχο την διευκόλυνση λήψης αποφάσεων για τα έσοδα και τις παροχές του ΛΕΑΔΠΑ, που ενεκρίθη με την 399/5-6-2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και ΑΜ. 2063 Α /9-7-2001.

 

            Η ίδρυση του ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου έγινε αναγκαστικά σε υλοποίηση του άρθρου 31 ν. 2676/1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) με το οποίο καταργούντο από 1/7/1999 όλα τα έως τότε Ταμεία Προνοίας που ιδρύθηκαν με τον α.ν. 87/1936 σε όλους σχεδόν τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος. Δεν καταργήθηκαν τα Ταμεία Προνοίας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

 

            Για πρακτικούς λόγους και λόγους ιστορικής συνέχειας απεφασίσθη από τις οικείες Γ. Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου το ΛΕΑΔ να καλύπτει τους συναδέλφους δικηγόρους και των δύο Δικηγορικών Συλλόγων όπως συνέβη και με το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου του οποίου υπήρξε καθολκός διάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 31 ν. 2676/1999.

 

            Οι σκοποί του ΛΕΑΔΠΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του καταστατικού του υπερκαλύπτουν πλήρως τους σκοπούς του καταργηθέντος ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και τους υπερβαίνουν.

 

            Ως διακριτικός τίτλος του φορέα με την τροποποίηση του έτους 2001, ορίζονται οι λέξεις «Ταμείο Προνοίας» και τούτο διότι με τον τίτλο αυτό γνωρίζουν τον φορέα οι δικηγόροι των Πατρών και του Αιγίου για περίπου 60 χρόνια.

 

            Αξίζει να παραθέσουμε τις βασικές σκέψεις του εισηγητή του καταστατικού κ. Δ. Ζηνόζη σκέψεις που εξακολουθούν να οριοθετούν τους στόχους και τους σκοπούς του ΛΕΑΔΠΑ.

«Εκείνοι που συνέταξαν το καταστατικό του Ταμείου μας ακολούθησαν μια γραμμή αλληλοβοήθειας, έξω από ένα εγωιστικό πνεύμα της εποχής μας. Μια υποβόσκουσα αλληλεγγύη μεταξύ των μελών διατρέχει όλες τις διατάξεις του καταστατικού εκείνου. Χρέος μου ήταν και το καταστατικό του νέου σωματείου μας να μην απομακρυνθεί από το πνεύμα αυτό και να μην καταλήξει σε ρύθμιση μιας συναλλαγής εξίσωσης παροχών και αντιπαροχών και σε ένα αφόρητο εναγκαλισμό της εμπορικής ασφάλισης. Εναπόκειται στην γενική συνέλευση των δύο Δικηγορικών Συλλόγων ή έγκριση του.

 

Το Ταμείο μας ήταν ένας οργανισμός ζωντανός. Κάλυπτε βασικές βιοτικές ανάγκες των Δικηγόρων σε δραστηριότητες χωρίς κομπασμούς. Εύχομαι και το διάδοχο σχήμα , ο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου, να έχει την ίδια εξέλιξη, την ίδια προκοπή. Το Ταμείο μας επέζησε μισό αιώνα. Εύχομαι ο Λογαριασμός μας, αρχίζοντας το βίο του με το νέο αιώνα, να επιζήσει και στον επόμενο.»