Το ΤΥΔΕ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών) ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί το φορέα κοινωνικής ασφάλισης των Δικηγόρων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων (πλην Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης που έχουν αντίστοιχα δικούς τους φορείς).

 

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

 

Το ετήσιο ασφάλιστρο  είναι σήμερα 600 €.

 

Εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 64 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο όροφο.

 

Σήμερα αποτελεί κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ.