ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:               Ιωάννης Παναγόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Φωτοπούλου Παναγιώτα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Κούτσης Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ:                      Γαλανόπουλος Βασίλειος

ΜΕΛΗ:                        Θανασά - Καραμπίνα Αγγελική 

                                     Λέων Κωνσταντίνος

                                    Μανωλόπουλος Αλέξανδρος

                                     Μαρία Τζόλα

                                     Χαλκιόπουλος Γεώργιος