Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ενός Δικηγόρου των Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου για την εγγραφή του στο ΤΥΔΕ και το ΛΕΑΔ είναι τα ακόλουθα:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
 5. ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
 6. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 7. 59 € ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
 9. ΑΜΚΑ
 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 4. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 147 €
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΔΕ
 8. ΑΜΚΑ
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 10. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ
 11. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ