ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ

ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 24, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610 220 933

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.

ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

          Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2019 προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  (ΔΣ) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Καταστατικού.

 

1.   Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 24Η Νοεμβρίου 2019

2.   Η διεξαγωγή των εκλογών θα γίνει από 7 π.μ. έως 7 μ.μ.

3.   Δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα  για το ΔΣ και ΕΕ έχουν οι συνάδελφοι – συναδέλφισσες Δικηγόροι μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α. που έχουν συμπληρώσει δεκαετή ( 10ετή) τουλάχιστον δικηγορία.

4.   Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στα γραφεία του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α., Φιλοποίμενος 24, με έντυπη αίτηση και παράβολο 10 € έως και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019  και ώρα 2.30 μ.μ. που κλείνουν τα γραφεία του ταμείου.

5.   Οι εκλόγιμες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ( 7 μέλη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και 2 μέλη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου ) είναι 9 και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3.

6.   Η θητεία του νέου ΔΣ και ΕΕ αρχίζει την 01-01-2020 και είναι 3 ετής.

 

Πάτρα: 23  Οκτωβρίου 2019

Για  το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.

 

Ο πρόεδρος του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.

 

 

Ιωάννης Β. Παναγόπουλος