ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

                Κάθε έτος μέλη του σωματείου που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται χρηματική ενίσχυση για λουτροθεραπεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του καταστατικού.

                Κρίσιμος χρόνος συμπλήρωσης του 65ου έτους είναι η κατάληψη του έτους αυτού έως την 31 Δεκεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους.

                Η Διοίκηση του Σωματείου θα εγκρίνει τον μήνα Μάιο κάθε έτους τον κατάλοβο των δικαιούχων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν από άλλη πηγή παρόμοιο επίδομα ή επίδομα αδείας, το αναλογούν ποσόν θα καταβάλλεται εις αυτούς από 1 -10 Ιουλίου έκαστους έτους.